CHAMPIOS LEAGUE LEAGUE - ROMA - LIVERPOOL, 26/05/2018

26/05/2018 - by Димитар Начевски

Наши членови годинава присуствуваја на финалетово Киев помеѓу Liverpool и REal M!

Во прилог кратка фото сторија.

YNWA !