PREMIER LEAGUE - LIVERPOOL - TOTTENHAM, 31/03/2019

10/03/2018 - by Спасе Стојановски

Осум наши членови годинава присуствуваја на мечот помеѓу Liverpool и Spurs, и повторно на KOP!

На ова патување беше присутна и Ирис Бојаџиева , најмладиот наш член со окoлу 2 години.

YNWA !